Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders: wetgeving en voorwaarden

Maaltijdcheques zijn al meer dan veertig jaar een leuke extra op het loon. Meer dan 70.000 bedrijven belonen hiermee meer dan 2 miljoen werknemers. Dit maakt dat maaltijdcheques in de smaak vallen als extralegaal voordeel.

Maar wist u dat u als bedrijfsleider ook kan genieten van dit voordeel? Graag gaan we hier in het onderstaande artikel wat dieper op in zodat u een beter zicht krijgt van de mogelijkheden, voorwaarden en natuurlijk ook de voordelen.

Hebben zelfstandige bedrijfsleiders recht op maaltijdcheques?

Het goede nieuws is dat zelfstandige bedrijfsleiders sinds 1 januari 2007 ook recht hebben op maaltijdcheques. Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is het in de eerste plaats wel belangrijk om er rekening mee te houden dat dit niet geldt voor de eigenaars van een eenmanszaak maar enkel voor vennootschappen en hun bedrijfsleiders.

Vraag uw maaltijdcheques aan

Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders: wat zijn de voorwaarden?

Aan deze toekenning zijn een aantal voorwaarden verbonden. We overlopen ze graag even met u hieronder:

  • Een zaakvoerder kan zichzelf maaltijdcheques toekennen als de andere werknemers in de onderneming ook maaltijdcheques ontvangen.
  • Deze cheques moeten aanschouwd worden als een exta en mogen dan ook geen vervanging zijn van het effectieve loon, van uitgereikte premies of enige andere voordelen in natura.
  • De hoeveelheid aan cheques moet overeenkomen met het aantal effectieve werkdagen.
  • Het bedrag mag van deze maaltijdcheques mag niet meer zijn dan het voordeel dat de meest begunstigde werknemer binnen het bedrijf krijgt aan maaltijdcheques.
  • Een schriftelijke, individuele overeenkomst moet worden opgemaakt.
  • Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders worden, net als de maaltijdcheques voor werknemers, ook op naam afgeleverd.

Wat is het maximumbedrag van deze maaltijdcheques?

Het bedrag van deze maaltijdcheque is geplafonneerd. Hier volgen we de volgende rekensom: de totale maximum waarde ligt momenteel op 8 euro. Het aandeel van de vennootschap mag immers niet meer zijn dan 6, 91 euro per cheque. Aangezien uw eigen bijdrage als bedrijfsleider minstens 1,09 euro per cheque bedraagt komen we uiteindelijk aan 8 euro.

Zijn deze maaltijdcheques aftrekbaar?

Wanneer aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan dient u geen personenbelasting en sociale lasten te betalen op de toegekende maaltijdcheques.

Maaltijdcheques kunnen niet volledig afgetrokken worden als beroepskost maar slechts gedeeltelijk en dit voor 2 euro per cheque. Een voordeel is wel dat de beheerskosten gemaakt op deze maaltijdcheques wel aftrekbaar zijn.

Indien u als bedrijfsleider regelmatig reist binnen de grenzen of in het buitenland is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat er een cumulatieprobleem kan ontstaan wanneer u zich hiervoor laat vergoeden. Dit is ook van toepassing op vergoede restaurantbezoeken met klanten en/of zakelijke contacten.

Wenst u maaltijdcheques aan te vragen?

Vraag GRATIS offertes voor maaltijdcheques

FAQ maaltijdcheques voor bedrijfsleiders.

Graag overlopen we voor u hieronder de meest voorkomende vragen (en antwoorden) die opduiken wanneer we spreken over maaltijdcheques voor bedrijfsleiders.

Hoeveel maaltijdcheques kunnen toegekend worden aan een bedrijfsleider?

Hier volgen we dezelfde regel die van toepassing is op de werknemer. Het aantal maaltijdcheques dient immers overeen te komen met het aantal effectieve werkdagen. Er mogen niet meer dagen worden ingebracht dan een voltijds werknemer binnen uw bedrijf mag werken.

Hoe wordt het aantal gepresteerde arbeidsdagen bepaald?

Aangezien de hoeveelheid van toegekende maaltijdcheques overeen moet komen met het aantal effectief gewerkte dagen reist de vraag wat we precies bedoelen met effectief gewerkte dagen. Dit zijn dagen waarop normale effectieve arbeid wordt verricht. Met andere woorden dit zijn de dagen waarop u als bedrijfsleider fysiek aanwezig bent op het werk of op een andere plaats wanneer hier de aanwezigheid voor het werk vereist is. U hoeft dus niet fysiek op kantoor aanwezig te zijn.

Bewijsbare gepresteerde arbeidsdagen.

Een betere verwoording hier is dat dit van toepassing is voor de dagen waarop effectieve arbeid wordt verricht, zonder enige beperking. Het is immers aan u als begunstigde om deze dagen ook te bewijzen. Indien u deze effectief gewerkte dagen niet kan bewijzen dan vervalt elk fiscaal voordeel en dient het aandeel van de werkgever, het deel dat de ten laste zou vallen van de vennootschap, aangegeven te worden als belastbaar loon.

Wat als het bedrijf geen personeel heeft?

Indien u als bedrijfsleider geen personeel in dienst heeft dan heeft u nog steeds het recht om uzelf maaltijdcheques toe te kennen. Let er echter wel op dat u bij uw eerste aanwerving verplicht bent om de werknemer ook van dit voordeel te laten genieten. De nieuwe werknemer heeft hier dus ook recht op maaltijdcheques.

Waar kan een bedrijfsleider maaltijdcheques aanvragen?

De aanvraag van maaltijdcheques kan gebeuren via een uitgiftemaatschappij. Op dit ogenblik zijn er in België drie uitgiftemaatschappijen officieel erkend. Dit zijn Edenred, Monizze en Sodexo.

Bedrijfsleiders die maaltijdcheques willen bestellen dienen dus contact op te nemen met deze uitgiftebedrijven. Tegenwoordig werken deze bedrijven niet langer met papieren maaltijdcheques maar met elektronische kaarten.