Voorwaarden voor toekenning maaltijdcheques

Maaltijdcheques worden door de wet beschouwd als een extralegaal voordeel. Daarom worden ze volledig vrijgesteld van belastingen. Tenminste, als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden die een duidelijk onderscheid maken van het gewoon loon. De 8 voorwaarden zijn opgenomen in juridische teksten (artikel 19bis van het voormeld KB van 28 november 1969 en KB van 12 oktober 2010 tot wijziging van artikel 19bis)

Voorwaarde 1

De toekenning van maaltijdcheques kan niet ter vervanging van bezoldiging, premies, voordelen in natura of enige vorm van andere vergoeding.

Voorwaarde 2

De toekenning van maaltijdcheques moet opgenomen worden in een collectieve arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst op sectorieel vlak of ondernemingsvlak. Als de onderneming niet beschikt over een vakbondsafgevaardigde of wanneer de categorie van personeel niet opgenomen is in de overeenkomst, kan de CAO vervangen worden door een individuele schriftelijke overeenkomst.

Voorwaarde 3

Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal gewerkte dagen. Er kunnen geen maaltijdcheques toegekend worden voor feestdagen, compensatiedagen, ziektedagen of vakantiedagen. Bedrijven die op een andere manier te werk gaan kunnen een alternatieve regeling treffen.

Voorwaarde 4

Maaltijdcheques zijn een persoonlijke toekenning, dat wil zeggen dat ze toegekend worden op naam van de werknemer.

Voorwaarde 5

De geldigheid van de maaltijdcheques moeten duidelijk worden aangegeven. Daarnaast moet ook vermeld worden dat de maaltijdcheques geldig zijn om een maaltijd te betalen of om verbruiksklaar voedsel te kopen.

toekenning-maaltijdcheques

Voorwaarde 6

De tussenkomst van de werkgever mag maximum 5,91 euro bedragen.

Voorwaarde 7

De werknemer doet ook een bijdrage voor de toekenning van maaltijdcheques. De tussenkomst is minimum 1,09 euro.

Voorwaarde 8

Wanneer er maaltijdcheques worden toegekend voor maaltijden, is een onkostenvergoeding mogelijk, maar enkel wanneer het gaat om verschillende maaltijden voor dezelfde dag.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt